Автор: kyzyl-taiga

«Афганистан — 25» деп аттыг ужуражылга

Школага февральдын бирги хуннеринден  эгелеп- ле солун хемчеглер, ужуражылгалар чоруп эгелээн. «Афганистан — 25 чыл» деп аттыг хемчеглерге 7-11 класстын оореникчилеринин аразында  шулук моорейи, афган дайынынга киришкеш келген тыва оолдар биле ужуражылга, celebrity nude «Дайынчы чангыс чер — чурттуувус Ондар Май-оол» деп аттыг…

Учитель родного языка и литературы наш учитель года

Уч mobile porn итель родного языка и литературы Ондар Чинчи Дыртый-ооловна участвовала на республиканском конкурсе «Учитель года 2012»